De resultaten van de Voedselconsumptiepeiling  2012-2016 worden op verschillende manieren gepubliceerd. Op deze website, in rapporten, in factsheets, datasets, et cetera.

Nieuwsbrief Voeding

De Nieuwsbrief Voeding informeert professionals over onderzoek, publicaties en informatie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op het gebied van voeding. Deze nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar.