Eten we volgens de Schijf van Vijf?

De voedselconsumptiegegevens van 2237 kinderen en volwassenen in de periode 2012-2014 zijn vergeleken met de aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen in de Schijf van Vijf. Dit geeft inzicht in de mate waarin de huidige consumptie overeenkomt met de adviezen en of dit verschilt naar leeftijd en geslacht. Dit kan worden gebruikt bij de verdere communicatie over de Schijf van Vijf, in het bijzonder waarop de nadruk kan liggen.

De resultaten kunnen niet worden gebruikt om te beoordelen of Nederlanders voldoende voedingsstoffen binnen krijgen. Aanbevolen hoeveelheden in de Schijf van Vijf zijn er op gericht dat bijna iedereen voldoende voedingstoffen binnenkrijgt. De hoeveelheid benodigde voedingsstoffen verschilt per persoon. Een lagere inname op individueel niveau betekent daarom niet automatisch dat iemand een tekort ontwikkelt.

Gegevens over de periode 2012-2016 zijn nog niet beschikbaar.

Richtlijnen Schijf van Vijf

De Richtlijnen Schijf van Vijf zijn een vertaling van de Richtlijnen goede voeding 2015 naar specifieke adviezen voor verschillende doelgroepen, waarbij wordt voorzien in voldoende energie en voedingsstoffen. Kwalitatieve richtlijnen zoals ‘Eet wekelijks peulvruchten’, zijn vertaald naar concrete aanbevolen hoeveelheden. In de Schijf van Vijf zijn de aanbevolen hoeveelheden van sommige voedingsmiddelengroepen groter dan in de Richtlijnen goede voeding, vanwege de naar leeftijd en geslacht benodigde hoeveelheid energie en voedingstoffen. Voedingsmiddelen met een mogelijk ongunstig effect op de gezondheid (te veel zout, toegevoegd suiker, verzadigd vet, transvet of te weinig vezel) vallen buiten de Schijf van Vijf.

Consumptie van productgroepen "binnen" en "buiten" de Schijf van Vijf

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bijna tweederde van onze voeding (vast en vloeibaar), in grammen consumptie, bestaat uit producten die aan de criteria van de Schijf van Vijf voldoen. 6% van het gegeten voedsel bestaat uit voedingsmiddelen uit productengroepen die geheel buiten de Schijf van Vijf vallen en waarvan wordt aangeraden deze slechts in beperkte mate te consumeren (beleg, snacks en sauzen). Een kwart van ons voedsel bestaat uit voedingsmiddelen uit productgroepen van de Schijf van Vijf, maar met een minder gunstige samenstelling voor zout, suiker, verzadigd vet en vezel, zoals witbrood of roomboter. 

Percentage dat aanbevolen hoeveelheden consumeert

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Voor vrijwel alle productgroepen zijn er personen die de aanbevolen hoeveelheden uit de Richtlijnen Schijf van Vijf consumeren. Met name in de jongste en oudste leeftijdsgroepen hebben meer personen een consumptie boven de leeftijdsspecifieke aanbevelingen. Productgroepen waarvan minder dan 10% van de bevolking de aanbevolen hoeveelheden consumeert zijn groente, smeer-en bereidingsvetten, peulvruchten, noten, kaas en aardappelen en graanproducten. Voor een deel van de bevolking worden de aanbevolen hoeveelheden wel gehaald als ook de voedingsmiddelen die niet aan de Schijf-van-Vijf-criteria voldoen worden meegerekend. Overigens is dan het percentage dat de aanbevolen hoeveelheden peulvruchten en groente (binnen en buiten de Schijf van Vijf) eet minder dan 10%.

tabel

De gemiddelde consumptie van de productgroepen uit de Richtlijnen Schijf van Vijf voor 1-79-jarigen (VCP 2012-2014)a

 

Schijf van Vijf

 

 

 Binnen en buiten Schijf van Vijf

 

 

Gemiddelde
gram/dag

% > (ondergrens)
aanbeveling Sv5

 

Gemiddelde
gram/dag

% > (ondergrens)
aanbeveling Sv5

Groente

117

4

 

128

6

Fruit

105

14

 

114

16

Smeer- en bereidingsvetten

13

1

 

26

16

Vis

14

40

 

14

40

Peulvruchten

4

6

 

4

6

Vlees

35

92b

 

97

27b

Ei

12

18

 

12

18

Noten

3

4

 

9

13

Melkproducten

206

16c

 

314

33c

Kaas

6

5b

 

33

37b

Brood

98

30c

 

124

49c

Graanproducten

43

6

 

69

22

Aardappelen, graanproducten

87

3c

 

143

17c

Dranken (excl. zuivel)

1315

60

 

1871

90

Sauzen d

0

 

 

25

 

Snacks d

0

 

 

81

 

Broodbeleg d

0

 

 

19

 

Overige producten  d

0

 

 

42

 

a De resultaten kunnen niet worden gebruikt om te beoordelen of Nederlanders voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen.
b Het gaat hier om het percentage met een consumptie lager dan de aanbeveling.
c Het gaat hier om het percentage met een consumptie boven de ondergrens van de aanbevolen range.
d Dit zijn productgroepen die buiten de Schijf van Vijf vallen.