In het kort

Richtlijnen


Eet dagelijks ten minste 200 gram groente

Consumptie

Volwassenen eten gemiddeld

143 g/dag

groente

Verschillen

Van de volwassenen eet

16%

≥200 g groente

groente vier


Ouderen eten meer groente en fruit dan jongvolwassenen

fruit een


Eet dagelijks ten minste 200 gram fruit

fruit twee

Volwassenen eten gemiddeld

112 g/dag

fruit

fruit drie

Van de volwassenen eet

13%

≥200 g fruit

fuit vier


Hoogopgeleiden eten meer groente en fruit  dan mensen met een lagere opleiding

De richtlijn van de Gezondheidsraad is "Eet dagelijks ten minste 200 gram groente en ten minste 200 gram fruit". Het Voedingscentrum beveelt aan om 250 gram groente per dag te eten.

Consumptie naar geslacht

Geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van groente naar geslacht over en ga naar de datatabel

Nederlandse volwassenen eten gemiddeld 143 gram groente per dag. Mannen eten vrijwel evenveel groente (146 g/dag) als vrouwen (140 g/dag). 16% van de volwassenen eet ten minste 200 gram groente per dag. 
 

Geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een groenteconsumptie van ten minste 200 g/dag, naar geslacht over en ga naar de datatabel

Nederlandse volwassenen eten gemiddeld 143 gram groente per dag. Mannen eten vrijwel evenveel groente (146 g/dag) als vrouwen (140 g/dag). 16% van de volwassenen eet ten minste 200 gram groente per dag. Dit percentage is vrijwel evenveel  bij mannen (17%) als bij vrouwen (16%).

Geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van fruit naar geslacht over en ga naar de datatabel

Nederlandse volwassenen eten gemiddeld 112 gram fruit per dag. Mannen eten minder fruit (100 g/dag) dan vrouwen (124 g/dag). 13% van de volwassenen eet ten minste 200 gram fruit per dag. Dit percentage is lager bij mannen (10%) dan bij vrouwen (16%).

Geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een fruitconsumptie van ten minste 200 g/dag, naar geslacht over en ga naar de datatabel

Nederlandse volwassenen eten gemiddeld 112 gram fruit per dag. Mannen eten minder fruit (100 g/dag) dan vrouwen (124 g/dag). 13% van de volwassenen eet ten minste 200 gram fruit per dag. Dit percentage is lager bij mannen (10%) dan bij vrouwen (16%).

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van groente naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Ouderen eten gemiddeld meer (163 g/dag) groente dan jongvolwassenen (120 g/dag). Ook het percentage dat ten minste 200 gram groente eet is hoger bij ouderen (25 %) vergeleken met jongvolwassenen (8%).

Leeftijd en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een groenteconsumptie van ten minste 200 g/dag, naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Ouderen eten gemiddeld meer (163 g/dag) groente dan jongvolwassenen (120 g/dag). Ook het percentage dat ten minste 200 gram groente eet is hoger bij ouderen (25 %) vergeleken met jongvolwassenen (8%).

Leeftijd en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van fruit naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Ouderen eten gemiddeld meer (152 g/dag) fruit dan jongvolwassenen (93 g/dag). Ook het percentage dat ten minste 200 gram fruit eet is hoger bij ouderen (26 %)  vergeleken met jongvolwassenen (8%).
 

Leeftijd en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een fruitconsumptie van ten minste 200 g/dag, naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Ouderen eten gemiddeld meer (152 g/dag) fruit dan jongvolwassenen (93 g/dag). Ook het percentage dat ten minste 200 gram fruit eet is hoger bij ouderen (26 %)  vergeleken met jongvolwassenen (8%).

Consumptie naar gewichtsklasse

BMI-gram

Sla de grafiek Consumptie van groente naar gewichtsklasse over en ga naar de datatabel

Volwassenen met normaal of ondergewicht eten gemiddeld  149 gram  groente per dag, volwassenen met overgewicht of obesitas eten 138 gram groente per dag. Het percentage volwassenen met overgewicht of obesitas dat ten minste 200 gram groente per dag eet is 13%. Voor volwassenen met normaal of ondergewicht is dit 20%. 

BMI-%

Sla de grafiek Percentage met een groenteconsumptie van ten minste 200 g/dag naar gewichtsklasse over en ga naar de datatabel

Volwassenen met normaal of ondergewicht eten gemiddeld  149 gram groente per dag, volwassenen met overgewicht of obesitas eten 138 gram groente per dag. Het percentage volwassenen met overgewicht of obesitas dat ten minste 200 gram groente per dag eet is 13%. Voor volwassenen met normaal of ondergewicht is dit 20%.

BMI en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van groente naar gewichtsklasse en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen met normaal of ondergewicht eten gemiddeld 149 gram groente per dag, volwassenen met overgewicht of obesitas eten 138 gram groente per dag. Het percentage volwassenen met overgewicht of obesitas dat ten minste 200 gram groente per dag eet is 13%. Voor volwassenen met normaal of ondergewicht is dit 20%.

BMI en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een groenteconsumptie van ten minste 200 g/dag naar gewichtsklasse en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen met normaal of ondergewicht eten gemiddeld 149 gram groente per dag, volwassenen met overgewicht of obesitas eten 138 gram groente per dag. Het percentage volwassenen met overgewicht of obesitas dat ten minste 200 gram groente per dag eet is 13%. Voor volwassenen met normaal of ondergewicht is dit 20%.

BMI-gram

Sla de grafiek Consumptie van fruit naar BMI over en ga naar de datatabel

Volwassenen met normaal of ondergewicht eten gemiddeld  115 gram  fruit per dag, volwassenen met overgewicht of obesitas eten 102 gram fruit per dag. Voor mannen zijn er vrijwel geen verschillen naar gewichtsklasse. Het percentage vrouwen met overgewicht of obesitas dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is 10%. Voor vrouwen met normaal of ondergewicht is dit 19%. 

BMI-%

Sla de grafiek Percentage met een fruitconsumptie van ten minste 200 g/dag naar BMI over en ga naar de datatabel

Volwassenen met normaal of ondergewicht eten gemiddeld  115 gram  fruit per dag, volwassenen met overgewicht of obesitas eten 102 gram fruit per dag. Voor mannen zijn er vrijwel geen verschillen naar gewichtsklasse. Het percentage vrouwen met overgewicht of obesitas dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is 10%. Voor vrouwen met normaal of ondergewicht is dit 19%. 

BMI en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van fruit naar BMI en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen met normaal of ondergewicht eten gemiddeld  115 gram  fruit per dag, volwassenen met overgewicht of obesitas eten 102 gram fruit per dag. Voor mannen zijn er vrijwel geen verschillen naar gewichtsklasse. Het percentage vrouwen met overgewicht of obesitas dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is 10%. Voor vrouwen met normaal of ondergewicht is dit 19%. 

BMI en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een fruitconsumptie van ten minste 200 g/dag naar BMI en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen met normaal of ondergewicht eten gemiddeld  115 gram  fruit per dag, volwassenen met overgewicht of obesitas eten 102 gram fruit per dag. Voor mannen zijn er vrijwel geen verschillen naar gewichtsklasse. Het percentage vrouwen met overgewicht of obesitas dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is 10%. Voor vrouwen met normaal of ondergewicht is dit 19%. 

Consumptie naar opleiding

Opleiding-gram

Sla de grafiek Consumptie van groente naar opleiding over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer groente (160 g/dag) dan laagopgeleide volwassenen (126 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram groente per dag eet is hoger voor hoogopgeleide (24%) dan voor laagopgeleide volwassenen (8%).
 

Opleiding-%

Sla de grafiek Percentage met een groenteconsumptie van ten minste 200 g/dag naar opleiding over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer groente (160 g/dag) dan laagopgeleide volwassenen (126 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram groente per dag eet is hoger voor hoogopgeleide (24%) dan voor laagopgeleide volwassenen (8%).

Opleiding en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van groente naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer groente (160 g/dag) dan laagopgeleide volwassenen (126 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram groente per dag eet is hoger voor hoogopgeleide (24%) dan voor laagopgeleide volwassenen (8%).

Opleiding en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een groenteconsumptie van ten minste 200 g/dag naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer groente (160 g/dag) dan laagopgeleide volwassenen (126 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram groente per dag eet is hoger voor hoogopgeleide (24%) dan voor laagopgeleide volwassenen (8%).

Opleiding-gram

Sla de grafiek Consumptie van fruit naar opleiding over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer fruit (131 g/dag) dan laagopgeleide volwassenen (102 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is hoger voor hoogopgeleide (17%) dan voor laagopgeleide volwassenen (10%).
 

Opleiding-%

Sla de grafiek Percentage met een fruitconsumptie van ten minste 200 g/dag naar opleiding over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer fruit (131 g/dag) dan laagopgeleide volwassenen (102 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is hoger voor hoogopgeleide (17%) dan voor laagopgeleide volwassenen (10%).

Opleiding en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van fruit naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer fruit (131 g/dag) dan laagopgeleide volwassenen (102 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is hoger voor hoogopgeleide (17%) dan voor laagopgeleide volwassenen (10%).

Opleiding en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een fruitconsumptie van ten minste 200 g/dag naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer fruit (131 g/dag) dan laagopgeleide volwassenen (102 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is hoger voor hoogopgeleide (17%) dan voor laagopgeleide volwassenen (10%).

Consumptie naar regio

Regio-gram

Sla de grafiek Consumptie van groente naar regio over en ga naar de datatabel

In het noorden en oosten wordt minder groente (128 en 131 g/dag) gegeten dan in de overige regio's (niet statistisch significant).  Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram groente per dag eet, is voor deze regio's lager (10 en 12%) dan voor inwoners in de andere regio's (15 en 18%).
 

Regio-%

Sla de grafiek Percentage met een groenteconsumptie van ten minste 200 g/dag naar regio over en ga naar de datatabel

In het noorden en oosten wordt minder groente (128 en 131 g/dag) gegeten dan in de overige regio's (niet statistisch significant).  Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram groente per dag eet is voor deze regio's ook lager (10 en 12%) dan voor inwoners in de andere regio's (15 en 18%).

Regio en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van groente naar regio en geslacht over en ga naar de datatabel

In het noorden en oosten wordt minder groente (128 en 131 g/dag) gegeten dan in de overige regio's (niet statistisch significant).  Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram groente per dag eet, is voor deze regio's lager (10 en 12%) dan voor inwoners in de andere regio's (15 en 18%).

Regio en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een groenteconsumptie van ten minste 200 g/dag naar regio en geslacht over en ga naar de datatabel

In het noorden en oosten wordt minder groente (128 en 131 g/dag) gegeten dan in de overige regio's (niet statistisch significant).  Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram groente per dag eet, is voor deze regio's lager (10 en 12%) dan voor inwoners in de andere regio's (15 en 18%).

Regio-gram

Sla de grafiek Consumptie van fruit naar regio over en ga naar de datatabel
Inwoners van alle regio's eten vrijwel evenveel fruit. Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is (13%).

Regio-%

Sla de grafiek Percentage met een fruitconsumptie van ten minste 200 g/dag naar regio over en ga naar de datatabel
Inwoners van alle regio's eten vrijwel evenveel fruit. Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is (13%).

Regio en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van fruit naar regio en geslacht over en ga naar de datatabel
Inwoners van alle regio's eten vrijwel evenveel fruit. Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is (13%).

Regio en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een fruitconsumptie van ten minste 200 g/dag naar regio en geslacht over en ga naar de datatabel
Inwoners van alle regio's eten vrijwel evenveel fruit. Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is (13%).

Consumptie naar stedelijkheid

Stedelijkheid-gram

Sla de grafiek Consumptie van groente naar stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Volwassenen uit sterk stedelijke gebieden eten meer groente (144 g/dag) dan volwassenen uit niet-stedelijke gebieden (138 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram groente per dag eet is hoger voor inwoners in sterk stedelijke gebieden (17%) dan voor inwoners in niet-stedelijke gebieden (14%). De verschillen zijn niet statistisch significant.

Stedelijkheid-%

Sla de grafiek Percentage met een groenteconsumptie van ten minste 200 g/dag naar stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Volwassenen uit sterk stedelijke gebieden eten meer groente (144 g/dag) dan volwassenen uit niet-stedelijke gebieden (138 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram groente per dag eet is hoger voor inwoners in sterk stedelijke gebieden (17%) dan voor inwoners in niet-stedelijke gebieden (14%). De verschillen zijn niet statistisch significant.

Stedelijkheid en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van groente naar stedelijkheid en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen uit sterk stedelijke gebieden eten meer groente (144 g/dag) dan volwassenen uit niet-stedelijke gebieden (138 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram groente per dag eet is hoger voor inwoners in sterk stedelijke gebieden (17%) dan voor inwoners in niet-stedelijke gebieden (14%). De verschillen zijn niet statistisch significant.

Stedelijkheid en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een groenteconsumptie van ten minste 200 g/dag naar stedelijkheid en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen uit sterk stedelijke gebieden eten meer groente (144 g/dag) dan volwassenen uit niet-stedelijke gebieden (138 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 200 gram groente per dag eet is hoger voor inwoners in sterk stedelijke gebieden (17%) dan voor inwoners in niet-stedelijke gebieden (14%). De verschillen zijn niet statistisch significant.

Stedelijkheid-gram

Sla de grafiek Consumptie van fruit naar stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Inwoners van sterk stedelijke gebieden eten evenveel fruit (110 g/dag) als inwoners van niet-stedelijke gebieden (110 g/dag). Het percentage mannen dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is lager voor mannen uit sterk stedelijke gebieden (8%) dan voor mannen uit niet-stedelijke gebieden (12%). Voor vrouwen zijn de verschillen kleiner.
 

Stedelijkheid-%

Sla de grafiek Percentage met een fruitconsumptie van ten minste 200 g/dag naar stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Inwoners van sterk stedelijke gebieden eten evenveel fruit (110 g/dag) als inwoners van niet-stedelijke gebieden (110 g/dag). Het percentage mannen dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is lager voor mannen uit sterk stedelijke gebieden (8%) dan voor mannen uit niet-stedelijke gebieden (12%). Voor vrouwen zijn de verschillen kleiner.

Stedelijkheid en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van fruit naar stedelijkheid en geslacht over en ga naar de datatabel

Inwoners van sterk stedelijke gebieden eten evenveel fruit (110 g/dag) als inwoners van niet-stedelijke gebieden (110 g/dag). Het percentage mannen dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is lager voor mannen uit sterk stedelijke gebieden (8%) dan voor mannen uit niet-stedelijke gebieden (12%). Voor vrouwen zijn de verschillen kleiner.

Stedelijkheid en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een fruitconsumptie van ten minste 200 g/dag naar stedelijkheid en geslacht over en ga naar de datatabel

Inwoners van sterk stedelijke gebieden eten evenveel fruit (110 g/dag) als inwoners van niet-stedelijke gebieden (110 g/dag). Het percentage mannen dat ten minste 200 gram fruit per dag eet is lager voor mannen uit sterk stedelijke gebieden (8%) dan voor mannen uit niet-stedelijke gebieden (12%). Voor vrouwen zijn de verschillen kleiner.